Webové stránky společnosti MultiSport Benefit, s.r.o., se sídlem Lomnického 1705/9, Praha 4, PSČ 140 00, IČO: 24715298, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 168281 (dále jen „MultiSport“, „my“, „nám“) mohou do Vašich koncových zařízení, ze kterých na naše webové stránky přistupujete, ukládat takzvané soubory „cookies“ a tyto soubory dále využívat. Tyto zásady soukromí popisují používání souborů „cookies“ na našich webových stránkách nacházejících se na adrese www.multisport.cz.

Společnost MultiSport jako provozovatel svých webových stránek implementovala řešení vyžadovaná zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, který je transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích), která upravuje používání souborů „cookies“. Naše společnost dále bere v úvahu doporučené postupy v odvětví s cílem zajistit integritu a transparentnost při zacházení se svými klienty a uživateli navštěvujícími její webové stránky.

Co jsou to soubory „cookies“ a proč je používáme?

Soubory „cookies“ jsou textové soubory, uložené v zařízeních konečných uživatelů (počítač, notebook, chytrý telefon atd.) prostřednictvím webového prohlížeče určené k používání internetových stránek. Pokud navštívíte naše webové stránky, Váš prohlížeč tento soubor odešle a uloží ve Vašem zařízení, a může tak být rozpoznán pokaždé, když webové stránky opět navštívíte. Tyto soubory umožňují rozpoznání zařízení uživatele a tím vhodné zobrazení internetových stránek přizpůsobených dle jeho individuálních preferencí. „Cookies“ obvykle obsahují název internetové stránky, ze které pochází, čas jejich uložení na konečném zařízení a unikátní číslo.

Jaký typ souborů „cookies“ používáme?

Používají se zpravidla dva druhy souborů „cookies“ – „dočasné“ a „trvalé“. První z nich, soubory dočasné, zůstanou na zařízení uživatele pouze do odhlášení z internetové stránky nebo vypnutí internetového prohlížeče. Na svých webových stránkách uchováváme jeden soubor „cookies“, který se používá k zašifrování informací o oprávnění uživatelů. Je vytvořen v okamžiku, kdy vstoupíte na webové stránky, a odstraněn v okamžiku, kdy zavřete prohlížeč.

„Trvalé“ soubory zůstávají na zařízení uživatele po dobu určenou v parametrech souborů „cookies“ nebo do momentu jejich ručního odstranění uživatelem. Tyto soubory „cookies“ usnadňují používání webových stránek a ukládají se po delší dobu. Webové stránky ukládají soubor „cookies“ společně s informací o zobrazení zprávy týkající se používání souborů „cookies“ našimi webovými stránkami. Soubor je uchován po dobu jednoho roku od okamžiku, kdy byl uložen v koncovém zařízení

Na našem webu dále využíváme soubory „cookies“ třetích stran. Jde o soubory z externích webů, které spolupracují s našimi webovými stránkami. Tyto soubory cookies jsou uloženy v okamžiku, kdy zahájíte návštěvu naší platformy. Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a společnost nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat. Soubory „cookies“ používané partnery operátorů internetových stránek, zejména uživateli internetových stránek, podléhají jejich vlastní ochraně osobních údajů. Naše webové stránky konkrétně využívají soubory „cookies“ Google Analytics ke shromažďování statistických údajů o webových stránkách (např. pro analýzu návštěvnosti). Máte-li zájem o další informace týkající se používání „cookies“ ze strany Google Analytics, přečtěte si o nich zde. Instalaci souborů „cookies“ ze služby Google Analytics ve Vašem zařízení lze zakázat zde.

Osobní údaje v souborech „cookies“

V závislosti na jejich povaze mohou soubory „cookies“ obsahovat i Vaše osobní údaje. Naše společnost tyto osobní údaje shromažďované při používání souborů „cookies“ využívá pouze za účelem vykonávání specifických funkcí pro Vás jako uživatele a dále za účely marketingu. Tyto údaje jsou šifrovány tak, aby se zabránilo jejich přístupu neoprávněným osobám.

Konkrétní informace o zpracování Vašich osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím souborů „cookies“ jsou uvedeny v Zásadách soukromí týkajících se ochrany osobních údajů (část 5. Konkrétní informace ke zpracovávaným osobním údajům pro návštěvníky našich webových stránek).

Představují soubory „cookies“ hrozbu?

Ne, protože soubory „cookies“ nejsou počítačové programy a nelze je použít jako kód. Nešíří viry a každý uživatel je může ve svém koncovém zařízení spravovat. Kromě toho soubory „cookies“ ukládají pouze malé množství údajů, které obecně neumožňují úplnou identifikaci uživatele.

Odmítnutí a odstranění souborů „cookies“ a jejich správa

Standardně software sloužící k prohlížení internetových stránek implicitně (nepřímo) připouští umísťování souborů „cookies“ na konečném zařízení, a tudíž nám umožňuje zpracovávat údaje uchovávané v těchto souborech. Tato nastavení lze upravit tak, aby bylo možné zablokovat automatické zpracování souborů „cookies“ v nastavení internetového prohlížeče nebo informovat pokaždé, když jsou zaslány na zařízení uživatele. Podrobné informace o možnostech a způsobech práce se soubory „cookies“ jsou dostupné v nastavení software (internetového prohlížeče). Omezení či zablokování používání souborů „cookies“ může ovlivnit některé funkce dostupné na internetových stránkách.

Vzhledem k tomu, že soubory „cookies“ se rovněž používají k zapamatování vašeho nastavení týkajícího se souborů „cookies“, měli byste si být vědomi následků změny nastavení včetně následujících:

  • pokud zakážete soubory „cookies“, a zabráníte jim tak v ukládání ve svém koncovém zařízení, možná se nebudete schopni přihlásit na některé webové stránky a používat jejich funkce,
  • pokud přejdete na jiné koncové zařízení, profil ve svém počítači či webový prohlížeč, bude nutné znovu uložit nastavení souborů „cookies“.

Máte-li zájem o další informace o správě nastavení souborů „cookies“, doporučujeme postupovat podle pokynů svého webového prohlížeče.