Pohyb a relaxace

Psychohygiena na homeofficu

Mnoho z nás je od první zmínky o nouzovém stavu doma na homeofficu, tedy skoro 10 měsíců. Kam se za tu dobu ztratily všechny ty naše rituály, které probíhaly před odchodem do práce tak i po příchodu do práce? Že je to nyní zbytečné, když jste celý den doma? Opak je pravdou! Denní rutina je pro pohodu každého z nás velmi důležitá.

Psychohygiena, nebo pokud chcete hygiena duše či duševní hygiena, je v dnešní době, kdy se kolem nás objevují samé negativní zprávy, ještě více důležitá než kdy jindy. Přesná definice se v odborných literaturách liší, ale podstata je stejná. ,,Jde o interdisciplinární obor zaměřující se na otázky hledání a nalézání efektivního způsobu života, optimální životní cesty pro každého člověka“ (Bedrnová, E., 1999, s. 13).

Chodili jste cvičit, než jste došli do kanceláře? Zacvičte si ráno po probuzení doma. Nemusíte kvůli tomu doma budovat posilovnu, nakupovat veškeré náčiní. Na internetu naleznete mnoho videí, které si vystačí pouze s domácím prostředím. Některá videa najdete také zde.

Zůstáváte celý den v pyžamu? Špatně! Oblékněte se, jako kdybyste měli opustit byt/dům a poté zpět do domácího až vám skončí pracovní doba, aby si i tělo uvědomilo, že už má odpočívat. Dejte svým dnům opět pevně daný řád, na který bylo zvyklé i předtím, než se celý svět otočil o 180°.

Dalším, co ovlivňuje naši psychiku, je sociální kontakt. Setkávání s rodinou a přáteli na nás má velmi pozitivní vliv. Proto je potřeba na toto myslet a nezanedbávat to ani v současné době. Spousty z nás se bojí vídat se staršími členy rodiny, nicméně telefonát, nebo například ručně napsaný dopis jim udělá ohromnou radost, zkuste to. Navíc vám také zajisté pomůže, když zjistíte, že ti, na kterých vám záleží jsou v pořádku.

Pak jsou tu naopak ti blízcí, se kterými trávíme každý den. O tyto vztahy je také zapotřebí pečovat.  S partnerem a dětmi jste v celodenním kontaktu 7 dní v týdnu. I v domácím prostředí je důležité vybudovat režim a určitou pravidelnost. Zkuste se domluvit na tom, že každý člen rodiny bude mít denně 20 minut jen pro sebe. Chvilka, kdy nebudete muset nic, respektive jen to, co chcete. Můžete si číst, meditovat, cvičit nebo jen koukat do zdi. Každý z nás je originální jedinec, který potřebuje něco jiného. Tyto mikronávyky pomohou výrazně zlepšit náladu a motivaci.

Nejdůležitější je ovšem, abychom si to doma i přes všechny restrikce, které jsou kolem nás dokázali udělat hezké. Nebojte se odměňovat za maličkosti, zútulněte si obývací pokoj, kupte si novou podložku na cvičení, objednejte si domů jídlo místo vaření a čas, který ušetříte využijte na příjemnou chvilku s rodinou. Prostě cokoliv, co Vám vykouzlí úsměv na tváři.

Nezapomínejte, že zdraví psychiky má velmi pozitivní vliv i na naše fyzické zdraví. Obojí máme jen jedno, tak o něj pečujme s láskou.

 

Zdroje:
BEDRNOVÁ, Eva. Duševní hygiena a sebeřízení pro vysokoškoláky a mladé manažery. Praha: Fortuna, 1999. ISBN 80-716-8681-6.
HARTL, Pavel a Helena HARTLOVÁ. Psychologický slovník. Praha: Portál, c2000. ISBN 807178303X.
KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví. Vyd. 3. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80- 7367-568-4.

Vztah k jídlu
Další příspěvěk