Reporty

První pomoc zážitkem

Krizové situace na horách, autonehoda, člověk v bezvědomí nebo jen zdánlivě banální odřenina. To je jen malý výčet situací, které se mohou během každodenního života přihodit a na které je dobré umět správně reagovat. Během šesti dnů na Vysočině se vás na to bude zkušený tým lektorů složený ze zaměstnanců záchranné služby, horských průvodců a dalších odborníků snažit připravit. To je kurz outdoorové první pomoci, kterého se účastnili v rámci sebevzdělávání i naši evenťáci.

PRAXE JE PRAXE

Náplň kurzu byla velice obsáhlá, od rána až do večera se střídaly teoretické bloky s praktickými simulacemi, kdy se ve skupinách či jednotlivcích stále někdo zachraňoval. Právě praktické nácviky situací, které byly mimochodem velmi reálně připraveny, byly dle našich kolegů největším přínosem. Můžeme zmínit například simulaci autonehody, kde bylo několik účastníků těžce zraněno a další měli lehčí zranění různého typu., nebo večírku, kde se lidé pod vlivem alkoholu dostali do závažných zdravotních situací. Nesmíme opomenout i závěrečnou „celovečerní“ situaci z horského prostředí, kde se zachraňoval zraněný, podchlazený člověk bez možnosti volání profesionální pomoci.

ZÁKLADNÍ KROKY PŘI PRVNÍ POMOCI

Alespoň základní první pomoc by měl umět poskytnout každý. Včasné poskytnutí první pomoci výrazně zvyšuje šance na záchranu raněného, nehledě na to, že neposkytnutí první pomoci může být trestáno dle trestního zákoníku. Jak správně postupovat při první pomoci se nelze naučit během chvíle, nicméně existuje několik základních pravidel, které je potřeba vždy dodržet.

První a zcela zásadní pravidlo je dbát na svoji bezpečnost. Jakmile při záchraně ohrozíte sami sebe, je možné, že už nebude nikdo jiný, kdo by vám pomohl. Ihned po zajištění místa je potřeba reagovat na danou situaci (člověk v bezvědomí, riziko poranění páteře atd.). Záleží především na stavu raněného. Poté je zapotřebí zavolat profesionální pomoc a sledovat, jak se situace vyvíjí, případně rozmýšlet, co můžeme v rámci možností vylepšit.

Jak se správně zachovat v situacích, kdy by bylo potřeba první pomoci využít, se můžete naučit v rámci našeho workshopu První pomoc.