Pohyb a relaxace

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ, klíč ke štěstí

 

Péče o tělo je v dnešní době nedílnou součástí každodenního života většiny z nás. Ale nezapomínáme občas na svou duši? Psychická pohoda je jen jednou z částí zdraví každého jedince, ale rozhodně ne zanedbatelnou, patří sem i stránka fyzická a sociální. O celkovém zdraví jedince tedy můžeme hovořit pouze v případě, že se nám daří všechny výše zmíněné složky harmonizovat.

V dnešním článku se více zaměříme na zdraví duševní, které světová zdravotnická organizace definuje jako „pocit pohody, v němž každý jedinec naplňuje svůj vlastní potenciál, zvládá běžný životní stress, může pracovat produktivně a plodně a je schopen přispívat k prospěchu své komunity.“

Jedna ze základních věcí, které můžeme pro své duševního zdraví udělat, je uvědomit si, že „NE“ není zakázané slovo a nesmíme se ho bát použít. Není to nic hrubého nebo nevhodného, jen je to jedna z možných reakcí pro zachování si duševní rovnováhy. Sáhněme si do svědomí – kolikrát jsme řekli „ANO“, i když jsme vlastně chtěli říci něco jiného? A to jen ze strachu či pocitu odpovědnosti za druhé? Jak jednoduché, a přitom tak složité. Samotná schopnost umět říci „NE“ nám dlouhodobě pocit dušení pohody nemusí zajistit, nicméně je to součást mozaiky, pomocí které si můžeme duševní zdraví a spokojený život zajistit, samozřejmě v kooperaci s dalšími složkami, jak jsme zmiňovali výše.

Nejdůležitější ze všeho je ale poslouchat své tělo a mysl. To oni přesně ví, co potřebujeme. Pokud například volá tělo po odpočinku, není to žádná lenost, ale jen jeho snaha dobít baterky. Je potom už jen na Vás, zda si zvolíte aktivní formu odpočinku spojenou například s pobytem v přírodě, vařením zdravého jídla pro sebe či své blízké, nebo pasivní formu – četba, hudba…. Vše je ale nezbytné podpořit kvalitním spánkem.

Již Karel Čapek při psaní svých knih přišel s myšlenkou, že člověk se nikdy nezbaví toho, o čem mlčí, pro psychické zdraví to platí dvojnásob. Nebojte se vyhledat odbornou pomoc, pokud si nevíte rady, protože syndrom vyhoření či jiná psychická nerovnováha nejsou „výsadou“ pouze slavných a úspěšných lidí. Postihnout mohou také ty z nás, kteří si na sebe kladou přespříliš vysoké nároky a vystavují se nadměrné zátěži.

Syndrom vyhoření

Český psycholog MUDr. Radkin Honzák, CSc., říká: Vyhoření je cena za to, že člověk obětuje všechno ve svém životě vidině úspěchu.“

Jak říkal již zakladatel Sokola M. Tyrš – „Ve zdravém těle zdravý duch.“  Proto o sebe pečujte po všech stránkách. Buďte prozíraví a nepodceňujte Vaše duševní potřeby, vyplácí se to!

A kde s psychohygienou začít? Třeba právě s MultiSportem – v rámci Dne zdraví se umíme postarat stejně dobře o Vaše fyzické aspekty, jako o duševní pohodu. Stačí nám napsat na events@multisport.cz a o vše už se postaráme Vám na míru.